Расистки

Споровете в Twitter твърдят, че „Мери Попинс“ е расистка поради почернените от въглища лица на персонажите