Марая Кери

Монолог за златните глобуси на Джими Фалън от Teleprompter Glitch Mars - Но ражда веселата шега на Марая Кери